Tutustu TUKEE!-hankkeen loppujulkaisuun:

Kaikki tarvii joskus TUKEE! (sivustolla theseus.fi)

 

Video hankkeen toiminnasta: Tukee_diashow_ver1.mp4

 

Tässä koottuna TUKEE!-hankkeessa valmistuneita  opinnäytetöitä:

 

Hanketyössä hyödynnettyjä mittareita:

Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS)
Positiivisen mielenterveyden mittari