Tukee! -hankkeeseen sisältyy moniammatillista mentorointia ja työnohjausta.

Monialaisen työnohjauksen tavoitteena on tarkastella omaa työtä uusista näkökulmista, vaihtaa toimivia työkäytänteitä ja etsiä yhdessä näkökulmia ratkaisuja oman työn haasteellisiin kohtiin. Lisäksi monialainen työnohjaus lisää ammattilaisten keskinäistä tuntemusta ja verkostoitumista. Koska eri työyhteisöissä on erilaisia vahvuusalueita, omien hyvien työkäytänteiden jakaminen hyödyttää koko ryhmää. Samalla työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden ideoida yhdessä, miten erilaisia työmuotoja voisi soveltaa ja jalkauttaa erilaisiin työtehtäviin.