TUKEE -hankkeisiin sisältyvä moniammatillinen mentorointi-, työnohjaus- ja sparraustoiminta

 

Monialaisen työnohjauksen, mentoroinnin ja sparrauksen tavoitteena on tarkastella omaa työtä uusista näkökulmista, vaihtaa toimivia työkäytänteitä ja etsiä yhdessä näkökulmia ratkaisuja oman työn haasteellisiin kohtiin. Lisäksi tavoitteena on lisätä ammattilaisten keskinäistä tuntemusta ja verkostoitumista. Koska eri työyhteisöissä ja eri työntekijöillä on erilaisia vahvuusalueita, hyväksi osoittautuneiden työkäytänteiden jakaminen hyödyttää kaikkia – ennen kaikkea asiakkaita ja oppilaita.

Mentorointi, työnohjaus ja sparras tarjoavat työmuotoina mahdollisuuden ideoida yhdessä, miten erilaisia työtapoja voisi soveltaa ja jalkauttaa juuri omaan työhön. Herkästi yksittäiset koulutuspäivät jättävät työntekijän yksin pohtimaan, miten käsitellyt asiat juuri hänen työssään voisivat konkretisoitua. Yhteisöllinen työnohjaus, mentorointi ja/tai sparraustoiminta antavatkin oivan foorumin miettiä yhdessä muiden kanssa, miten hankkeen teemat voisivat todentua juuri omassa työssä ja työyhteisössä.