TUKEE! -hankkeen aikana toteutettua työpajatoiminta:

 

Elämyksiä ja seikkaulua -työpajan esittely:

 

Työpaja toteutui Kokemäen Palojärven maisemissa. Iltapäivää vietettiin meloen, ratsastaen ja korikiipeillen, makkaran ja tikkupullan paistoa unohtamatta. Päivän toteutti Lasten ja Nuorten Kilpi, joka käyttää elämyksellisiä ja seikkailullisia menetelmiä työskennellessä lasten, nuorten, sekä joskus myös perheiden kanssa. Luonto ympäristönä luo tekemisen oheen loistavat puitteet käydä lapsen/nuoren elämään liittyviä asioita läpi niin sanotusti, ” ei kenenkään maalla,” sanovat päivän järjestäneet yrittäjät Marko Kontinen ja Mika Lehtinen Lasten ja nuorten Kilvestä.

 

Arki sujuvammaksi -työpajan esittely:  

 

Arki sujuvammaksi -työpajassa keskityttiin stressin hallinnan teemaan yhdessä nuorten ja ammattilaisten kanssa. Työpajassa käytiin läpi erityisopettaja, nepsy-valmentaja Birgit Vuori-Metsämäen johdolla nuorten neuropsykiatrisia pulmia (mm. keskittymisen ja sosiaalisen kanssakäymisen vaikeuksia) ja pohdittiin, millaiset ratkaisut voisivat tuoda helpotusta nuorten arkeen. Lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus kokeilla erilaisia rentoutumisen ja stressinhallinnan tukikeinoja.  

 

Pelillisyys-työpajan esittely: 

 

Digimieli -hankkeen organisoimassa työpajassa nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset pääsivät kokeilemaan VR-laseja, Mototiles pelilaattoja, tutustumaan tavoitteen asettelua tukevaan Spiral -lautapeliin sekä hankkeessa digitoitujen ohjaus- ja hoitotyötä tukevien mobiilisovellusten versioihin. Palikkateatteri Kokoomo http://www.ko-koo-mo.fi/fi johdatteli osallistujat tarinankerronnan kautta kokoamaan mm. itselle tärkeitä paikkoja. Rap artisti Brädin motivaatiopuheessaan lausuma: ”Tavoittele sitä, mitä sydämessäsi haluat” jäi varmasti monen kuulijan mieleen. 

 

Kehollisuus -työpajan esittelyä

 

SomeBody -hankkeen järjestämässä työpajassa tutustuttiin SomeBody-menetelmään sekä kokeiltiin siihen kuuluvia harjoituksia, esimerkiksi kättely-kävelyä. Kuultiin myös mielenkiintoisia kokemuksia SomeBody -ryhmiin aikaisemmin osallistuneiden nuorten kertomusten kautta. Päivässä nähtiin myös koskettava video SomeBody -ryhmään osallistumisen vaikutuksista nuoren arkeen https://www.youtube.com/watch?v=gl-LHghUNI8

 

Pärjää porukassa -työpajan esittelyä 

 

Tässä työpajassa Laura Rintakoski ja Harri Lindqvist Satasairaalan toiminnallisen avohoidon yksiköstä perehdyttivät paikalla olijoita ART (Aggression replacement therapy) -menetelmään. Kuulimme aiheesta luennon ja pääsimme kokeilemaan menetelmää myös osallistumalla sosiaalisten taitojen ja moraalisen ajattelun ryhmätapaamisiin. Nursing 2018 ryhmän opiskelijat olivat myös osana opintojaan valmistelleet esitykset liittyen ravitsemuksen, nukkumisen ja liikunnan merkitykseen hyvinvoinnille. 

Taidetta ja kulttuuria -työpajan esittelyä 

 

Taidetta ja kulttuuria -työpajassa tutustuimme Kulttuuripaja Lumon johdolla vertaistoimintaan. Pajoissa harjoiteltiin rumpujen soiton alkeita, askarreltiin helmitöitä ja piirrettiin Crokue -tekniikalla. Lounaan jälkeen matkasimme bussilla Hyvinvointi- ja terapiakeskus Auroosaan Luvialle, jossa vietimme päivän tutustumalla eläinavusteisen hoito- ja ohjaustyön saloihin. Ja tietysti aivan ihastuttaviin eläinystäviin!