Yhteistyö

Torstaina 13.9. TUKEE! -hankkeen työpajatoiminta käynnistyi Kokemäen Palojärven kauniissa maisemissa. Matkaan lähti joukko nuoria, heidän kanssaan työskenteleviä eri alan ammattilaisia sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja hanketiimiläiset. Iltapäivää vietettiin mm. meloen, ratsastaen ja korikiipeillen, makkaran ja tikkupullan paistoa tietenkään unohtamatta. ” Elämys- ja seikkailutoiminta on turvallista, tavoitteellista, tietoista, haastavaa ja usein yllätyksellistä. Se tapahtuu joko uudessa ympäristössä tai tarjoaa uuden näkökulman tuttuun maisemaan. Toiminta voi olla seikkailulliseksi miellettyä kokonaisvaltaista tekemistä, esimerkiksi retkiä, kiipeilyä tai melontaa. Toisaalta arkinenkin tekeminen voidaan toteuttaa seikkailullisena haasteena. Elämyksellisen ja seikkailullisen toiminnan tärkeimpänä tarkoituksena on tuottaa toimijalleen vahvoja, oppimista edesauttavia kokemuksia ja elämyksiä. Seikkailutoiminta voi tuottaa autenttisen kokemuksen omista tiedoista ja taidoista, mutta myös näiden rajoista. Seikkailukokemus voi muuttaa käsityksiä omista ajattelu- ja toimintatavoista ja näin motivoida muutokseen tai omien vahvuuksien hyödyntämiseen. Elämys- ja seikkailutoiminnan periaatteisiin kuuluu kunnioittaa ryhmän jäsenten mielipiteitä. Tämän vuoksi esimerkiksi jännittäviin lajeihin osallistuminen on vapaaehtoista. Lasten ja Nuorten Kilpi käyttää elämyksellisiä ja seikkailullisia menetelmiä työskennellessä lasten, nuorten, sekä joskus jopa perheiden kanssa. Luonto ympäristönä luo, siellä tekemisen oheen, loistavat puitteet käydä lapsen/nuoren elämään liittyviä asioita läpi, niin sanotusti, ” ei kenenkään maalla,” sanovat päivän järjestäneet yrittäjät Marko Kontinen ja Mika Lehtinen Lasten ja nuorten Kilvestä.